Nieuws

Harmonie geen ANBI

6 december 2012

Om donaties aan instellingen aftrekbaar te laten zijn bij de schenker, moet de instelling een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn. Kwalificatie als ANBI heeft voor de instelling als voordeel dat ontvangen donaties vrij van schenkbelasting zijn. Per 1 januari 2010 gelden strengere voorwaarden om als ANBI te worden aangemerkt. Sinds die datum moeten de activiteiten van een instelling voor 90% het algemeen belang dienen.

 

In verband met de strengere voorwaarden heeft de inspecteur de ANBI-beschikking van een plaatselijke harmonie met ingang van 1 juli 2011 ingetrokken. De harmonie meende dat zij nog steeds voldeed aan de voorwaarden om als ANBI te worden aangemerkt. Volgens de rechtbank Breda geldt voor amateur(muziek)verenigingen dat zij vooral het priv├ębelang van de leden dienen. Dat daarbij ook het algemeen belang wordt gediend, bijvoorbeeld door optredens, neemt niet weg dat primair de particuliere belangen van de leden worden gediend. De leden van een amateurvereniging kunnen slechts in beperkte mate worden verplicht tot activiteiten en optredens waaraan zij geen plezier beleven, aldus de rechtbank. Naar het oordeel van de rechtbank voldeed de harmonie niet aan de voorwaarden om als ANBI te kunnen worden aangemerkt.

Deel dit artikel: