Nieuws

Goedkeuring startersleningen 2013

21 december 2012

Zogenaamde startersleningen zijn bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de aankoopkosten van een woning en het bedrag dat een starter op de woningmarkt maximaal kan lenen. In zijn huidige vorm voldoet de starterslening niet aan de vanaf 1 januari 2013 geldende voorwaarden voor aftrekbaarheid van betaalde rente. Dat komt door het ontbreken van de contractuele verplichting om in maximaal 30 jaar de lening volledig af te lossen.

Vooruitlopend op een in 2013 te bereiken structurele oplossing heeft de minister van Financiƫn goedgekeurd dat startersleningen die na 31 december 2012 door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten worden verstrekt, kwalificeren voor aftrek van betaalde rente. Aan de goedkeuring zijn enkele voorwaarden verbonden:

a. De starterslening is in 2013 of 2014 verstrekt.

b. Uiterlijk op 31 december 2013 is er een onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst voor een eigen woning.

c. Alleen de betalingscapaciteit bepaalt hoeveel rente over de starterslening betaald moet worden.

d. Op de starterslening zijn de voorwaarden van 2012 van kracht.

Deel dit artikel: