Nieuws

Geen winstcorrectie ondanks bevoordeling aandeelhouder

13 december 2012

Wanneer een vennootschap haar aandeelhouder bewust bevoordeelt, bijvoorbeeld door de verkoop van een bezitting tegen een te lage prijs, is sprake van een uitdeling van winst. Die leidt normaliter tot een correctie van de winst bij de vennootschap.

Een BV kocht twee naast elkaar gelegen en onderling verbonden onroerende zaken van dezelfde verkoper. De verkoper was niet bereid de zaken afzonderlijk te verkopen. Omdat de BV slechts een van beide onroerende zaken voor eigen gebruik wilde hebben, werd de andere direct doorverkocht en geleverd aan een van de aandeelhouders van de BV. Een deel van het perceel van deze onroerende zaak werd teruggeleverd aan de BV om als parkeerplaats te dienen.
De verkoopprijs voor deze onroerende zaak was beduidend lager dan de getaxeerde waarde.
De Belastingdienst corrigeerde de aangegeven winst van de BV in verband met een verkapte uitdeling van winst.

De rechtbank stelde vast dat de waarde in het economische verkeer ten minste € 250.000 hoger was dan de overeengekomen prijs. De rechtbank vond aannemelijk dat de BV de bedoeling had om haar aandeelhouder in die hoedanigheid te bevoordelen. Toch leidde dat niet tot een winstcorrectie. De BV had de totale koopsom voor beide panden gesplitst in een op de balans geactiveerd bedrag voor het ene pand en het bedrag waarvoor het andere pand is doorverkocht. Verhoging van de verkoopprijs van het verkochte pand zou tot gevolg hebben dat de waarde van het andere pand met hetzelfde bedrag zou dalen. De aankoopprijs voor beide zaken in totaal was namelijk zakelijk bepaald en niet in geschil. De Belastingdienst slaagde er niet in om aannemelijk te maken dat de panden gesplitst meer waard waren dan beide panden als één geheel.

Deel dit artikel: