Nieuws

Geen terugkeer in oude functie door aanvaarding nieuwe

18 juli 2012

In een kort geding vorderde een werknemer veroordeling van zijn werkgever om hem weer te werk te stellen in zijn oude functie en hem het bijbehorende salaris te betalen. Ter onderbouwing van zijn vordering voerde de werknemer aan dat sprake was van een eenzijdige functiewijziging waarmee hij niet had ingestemd. De werkgever bestreed dat en voerde aan dat de werknemer had ingestemd met de wijziging van functie.

De kantonrechter gaf als voorlopig oordeel dat partijen over de functiewijziging op zichzelf overeenstemming hadden bereikt, maar dat de werknemer niet akkoord was met de bijkomende voorwaarden, waaronder het salaris. Van belang daarvoor vond de kantonrechter dat de werknemer in een brief aan de werkgever had ingestemd met het voorstel tot functiewijziging dat hem door de werkgever eerder mondeling was gedaan. De kantonrechter vond aannemelijk dat partijen geen overeenstemming hadden bereikt over het bij de nieuwe functie behorende salaris. De nieuwe functie was lager ingeschaald dan de oude. De kantonrechter vond het door de werkgever gedane voorstel om het salaris over een langere periode af te bouwen redelijk. Volgens de kantonrechter kon van de werknemer worden gevraagd om akkoord te gaan met het bij de nieuwe functie behorende salaris, omdat hij met de functiewijziging had ingestemd.

Deel dit artikel: