Nieuws

Geen partnervrijstelling zonder mantelzorgcompliment

13 februari 2013

De Successiewet kent een hoge vrijstelling voor de toepassing van de erfbelasting voor partners. Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen echter geen partner van elkaar zijn. Er geldt een uitzondering op deze regel voor de bloedverwant in de eerste graad die een zogenaamd mantelzorgcompliment heeft genoten. Dat is een uitkering op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

In een procedure was in geschil of een bloedverwant in de rechte lijn, die geen mantelzorgcompliment heeft ontvangen, op grond van het gelijkheidsbeginsel toch recht heeft op de partnervrijstelling. De voorwaarde dat de bloedverwant een mantelzorgcompliment moet hebben gehad is bedoeld om de regeling controleerbaar en uitvoerbaar te houden. Naar het oordeel van de rechtbank is dat een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor een verschillende behandeling van overigens gelijke gevallen. In hoger beroep sloot Hof Den Haag zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

Deel dit artikel: