Nieuws

Geen indexering kinderbijslag per 1 juli 2013

31 januari 2013

Als onderdeel van het regeerakkoord heeft de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel ingediend om de wettelijk voorgeschreven indexering van het basisbedrag van de kinderbijslag niet door te voeren per 1 juli 2013. Eerder is al bij wet geregeld dat het basisbedrag van de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Het nu ingediende wetsvoorstel bevat het voorstel om voor de indexatie per 1 juli 2014 uit te gaan van de afwijking van de consumentenprijsindex van april 2014 ten opzichte van oktober 2013. Zou dat niet geregeld worden, dan zou bij de indexatie uitgegaan worden van de consumentenprijsindex waarop de laatste wijziging is gebaseerd. De laatste wijziging heeft plaatsgehad per 1 juli 2012.

De regering is overigens van plan om de kinderbijslag per 1 juli 2014 en in 2015 niet te indexeren. Die maatregel zal worden opgenomen in een nog in te dienen wetsvoorstel waarin ook andere in het regeerakkoord genoemde aanpassingen in de kindregelingen worden opgenomen.

Deel dit artikel: