Nieuws

Geen herkwalificatie preferente aandelen

25 juli 2012

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. De verkrijging van een aanmerkelijk belang in een onroerendezaaklichaam is gelijkgesteld aan de verkrijging van een onroerende zaak, wat inhoudt dat ook daarbij overdrachtsbelasting moet worden betaald.

 

Een stichting, die eigenaar was van een onroerende zaak, werd omgezet in een BV. Het geplaatste kapitaal van de BV bestond uit 1.200 gewone aandelen van € 10 en 800 preferente aandelen van € 10. Een van de aandeelhouders had 600 gewone aandelen en was daarmee voor 30% aandeelhouder van de BV. De Belastingdienst was van mening dat de BV een onroerendezaaklichaam was en wilde de preferente aandelen voor fiscale doeleinden buiten beschouwing laten. Volgens de Belastingdienst waren de preferente aandelen uitsluitend uitgegeven om te voorkomen dat de houders van gewone aandelen een aanmerkelijk belang in een fictieve onroerende zaak zouden krijgen. Op basis daarvan legde de Belastingdienst een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op aan de houders van gewone aandelen.

 

Hof Amsterdam was van oordeel dat de preferente aandelen gevolgen kunnen hebben voor de toepassing van het fiscale recht en dat daarom niet gedaan kan worden alsof ze niet zijn uitgegeven. Fiscale herkwalificatie van de preferente aandelen zou inhouden dat in plaats van een door partijen gekozen rechtsvorm voor de fiscale gevolgen wordt uitgegaan van een andere rechtsvorm. Het negeren van de uitgifte van preferente aandelen kan echter niet als een andere rechtsvorm worden beschouwd, zodat fiscale herkwalificatie niet mogelijk was. Het hof bevestigde de uitspraak van de rechtbank waarin de naheffingsaanslag werd vernietigd.

Deel dit artikel: