Nieuws

Geen dienstbetrekking voor transporteurs

27 juni 2013

Het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking is van groot belang voor de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Indien er een dienstbetrekking is, dan moet de werkgever over de betaalde vergoedingen premies sociale verzekeringen en loonbelasting inhouden en afdragen.

Er is sprake van een dienstbetrekking als is voldaan aan drie criteria:

  1. het bestaan van een gezagsverhouding, dat wil zeggen dat de werknemer orders of aanwijzingen krijgt of kan krijgen van de werkgever;
  2. verplichting om de arbeid zelf verrichten, dat wil zeggen dat er niet iemand anders gestuurd kan worden om het werk te doen;
  3. er wordt loon betaald.

Opdrachtgevers die werkzaamheden laten verrichten zonder loonbelasting en premies in te houden, lopen het risico geconfronteerd te worden met procedures.

Voor de rechtbank Arnhem heeft een zaak gediend waarin de Belastingdienst stelde dat chauffeurs die werden ingehuurd door een bedrijf voor het verrichten van nachtritten in dienst waren bij de opdrachtgever. In het contract met de transporteur was opgenomen dat de eigenaar van het transportbedrijf zelf de nachtritten zou verzorgen. In de praktijk was dat niet het geval. Dit betekende de redding voor de opdrachtgever, doordat de opdrachtgever in de praktijk geen eisen stelde aan wie de ritten maakte was er geen sprake van een dienstbetrekking.

Deel dit artikel: