Nieuws

Geen dienstbetrekking bij studentenvereniging

2 augustus 2012

Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als de arbeidsovereenkomst voldoet aan drie criteria, namelijk de persoonlijke arbeidsverrichting, de gezagsverhouding en het loon. Doorslaggevend is niet de wil van partijen ten aanzien van de juridische kwalificatie van hun rechtsverhouding, maar de werkelijk bestaande wederzijdse rechten en verplichtingen.

 

De leden van een studentenvereniging ontvingen loon en waren verplicht om persoonlijk werkzaamheden te verrichten. De vraag was of er een gezagsverhouding bestond tussen de vereniging en haar leden. De rechtbank volgde de vereniging in het betoog dat de organisatie werd gekenmerkt door een democratische structuur en dat alle leden een gelijke stem hadden. Het was niet zo dat één persoon in feite als werkgever binnen de organisatie de dienst uitmaakte. De klassieke gezagsverhouding die de arbeidsovereenkomst kenmerkt, ontbrak. De leden ontvingen een vaste toelage, maar een directe relatie tussen het aantal gewerkte uren en de beloning ontbrak. Er was geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Deel dit artikel: