Nieuws

Geen aftrek voorbelasting voor niet verrichte levering

17 augustus 2012

Een ondernemer heeft recht op aftrek van voorbelasting die hem door andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening is gebracht op een correcte factuur. De leverancier moet een factuur uitreiken vóór de vijftiende dag na de maand waarin hij de levering of dienst heeft verricht. Als er vooruitbetalingen worden gedaan moet de factuur daarvoor worden uitgereikt voordat de betaling opeisbaar is. De leverancier is volgens de wet de omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip van uitreiking van de factuur of het eerdere moment waarop de factuur had moeten worden uitgereikt.

Nadat een aannemer en een opdrachtgever mondeling overeenstemming hadden bereikt over de bouw van een pand, heeft de aannemer op verzoek van de opdrachtgever een factuur voor de gehele aanneemsom uitgereikt. Betaling van de aanneemsom zou, in afwijking van wat op de factuur stond, plaatsvinden in termijnen naarmate de bouw vorderde. De opdrachtgever wilde de volledige voorbelasting op de bouw zo vroeg mogelijk in aftrek brengen. De Belastingdienst had aanvankelijk de aftrek van voorbelasting toegestaan, maar later gecorrigeerd door het opleggen van een naheffingsaanslag.
De rechtbank was van oordeel dat bij het sluiten van de aannemingsovereenkomst nog geen correcte factuur kon worden uitgereikt omdat geen levering had plaatsgevonden en geen vooruitbetaling van de aanneemsom was overeengekomen. Het factuurbedrag is niet betaald door de opdrachtgever. De termijnbetalingen vonden pas plaats in een later jaar, op basis van termijnfacturen. De rechtbank was van oordeel dat de op de eerste factuur vermelde omzetbelasting ten onrechte in aftrek was gebracht.

Deel dit artikel: