Nieuws

Gebruikelijk loon

18 september 2014

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben. In het merendeel van de gevallen gaat het om een dga. De regeling wordt volgend jaar duidelijker omschreven in de wet. Met ingang van 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het loon van een dga ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap;
  3. € 44.000.

De BV heeft de mogelijkheid van tegenbewijs door aannemelijk te maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Zolang het loon niet lager wordt dan € 44.000 mag rekening worden gehouden met de doelmatigheidsmarge. Vorig jaar was al duidelijk geworden dat deze doelmatigheidsmarge, dat is de mate waarin het loon van de dga lager mag zijn dan het loon van een vergelijkbare werknemer zonder aanmerkelijk belang, zou worden beperkt. Nu wordt voorgesteld om deze marge van 30% terug te brengen naar 25%.

Omdat de Belastingdienst met veel BV’s afspraken heeft gemaakt over het loon van de dga geldt voor 2015 een overgangsregeling. Die komt erop neer dat het loon van de dga in 2015 gesteld wordt op 75/70 keer het loon van 2013 mits dit hoger was dan € 43.000, tenzij een hoger of lager bedrag in 2015 aannemelijk is.

Het begrip “meest vergelijkbare dienstbetrekking” vervangt het huidige begrip “soortgelijke dienstbetrekking”. In de praktijk is gebleken dat het lastig is om een “soortgelijke dienstbetrekking” aan te wijzen. Het gevolg daarvan kan zijn dat het loon op € 44.000 gesteld wordt, terwijl duidelijk is dat dit bedrag onzakelijk laag is. Onder de huidige regeling kan worden aangesloten bij het hoogste loon van de andere werknemers van de BV of van een BV waarin de BV van de dga een belang van een derde of meer heeft. Dat leidt bij grotere samenwerkingsverbanden soms tot bewijsproblemen voor de Belastingdienst. Daarom kan voortaan rekening worden gehouden met het loon van alle werknemers die werken voor een maatschappij waaruit de BV van de dga met toepassing van de deelnemingsvrijstelling voordelen kan genieten.

Er komt geen aparte gebruikelijkloonregeling voor starters.

Deel dit artikel: