Nieuws

Gebonden aan ruling

9 augustus 2012

Een BV had afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de manier waarop haar winst werd vastgesteld. Deze afspraken golden tot en met 31 december 2005. In de aangifte vennootschapsbelasting voor het jaar 2004 werd de winst van de BV bepaald overeenkomstig deze afspraken. De aanslag werd opgelegd conform de aangifte. Er volgde een procedure over de vraag of de BV voor het jaar 2004 gebonden was aan de afspraken.

De rechtbank was van oordeel dat dit het geval was. De afspraken waren gemaakt op verzoek van de BV. Later was een verzoek om bevestiging van de geldigheid van de afspraken namens de BV gedaan. De verzoeken waren beide keren expliciet gedaan voor de periode tot en met 31 december 2005.

In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag dat de gemaakte afspraken over de fiscale gevolgen van de activiteiten van de BV niet in strijd waren met wet- of regelgeving. Ter voorkoming van geschillen hadden partijen praktische en eenvoudig hanteerbare afspraken gemaakt over de hoogte van een fiscaal aanvaardbare zakelijke beloning voor de werkzaamheden van de BV en over de omvang van de te verrekenen bronheffingen. Het hof vond dat de rechtbank de juiste beslissing had genomen en sloot zich daarbij aan.

Deel dit artikel: