Nieuws

Fraudebestrijding toeslagen

24 augustus 2012

Uit onderzoek is gebleken dat het uitvoeringsproces van de toeslagen niet alleen gevoelig is voor fouten, maar ook voor fraude en oneigenlijk gebruik. Het systeem van toeslagen werkt met het toekennen van voorschotten die zijn gebaseerd op door de aanvrager verstrekte gegevens, zoals een schatting van het inkomen. Bij de definitieve toekenning blijkt het inkomen vaak te hoog of te laag te zijn geschat. Binnen het huidige systeem is het mogelijk om een terugbetaling van een te hoog voorschot te financieren met een nieuw, te hoog voorschot. Voor de uitvoering van de toeslagen worden gegevens opgevraagd uit verschillende basisadministraties. De kwaliteit van de gegevens in deze administraties is niet op alle punten voldoende.
De staatssecretaris van Financiƫn heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet welke maatregelen hij wil nemen ter bestrijding van fraude met toeslagen. Het gaat om:
1. samenwerking tussen beheerders en gebruikers van basisregistraties;
2. schatten van het inkomen door de Belastingdienst/Toeslagen;
3. aanscherpen van het handhavingsbeleid;
4. verstevigen van het strafrecht in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir);
5. in rekening brengen van rente bij definitieve toekenning;
6. normeren van grondslagelementen voor berekening van toeslagen.
Een deel van deze maatregelen zal worden opgenomen in de Belastingplannen 2013 en 2014.

Deel dit artikel: