Nieuws

Fiscale eenheid en nieuw BV-recht

20 september 2012

Eén van de voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen is dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom heeft van ten minste 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij. Daarmee heeft de moedermaatschappij ook ten minste 95% van de stemrechten in de dochtermaatschappij. Door de flexibilisering van het BV-recht wordt het mogelijk winst- en stemrechten over verschillende aandelen te verdelen. Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat een moedermaatschappij ondanks de eigendom van de aandelen geen stemrecht heeft in de dochtermaatschappij. Het is het niet de bedoeling dat in een dergelijke situatie een fiscale eenheid kan worden gevormd. De eis dat de moedermaatschappij ook 95% van de stemrechten moet hebben, wordt in de wet opgenomen.

Deel dit artikel: