Nieuws

Fiscale eenheid Antilliaanse moeder

2 augustus 2012

Wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan kan tussen een moedermaatschappij, haar dochter- en kleindochtermaatschappijen voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid worden gevormd. De vennootschapsbelasting wordt dan van de moedermaatschappij geheven alsof er slechts een belastingplichtige is over het geconsolideerde resultaat van de fiscale eenheid. Een van de voorwaarden voor de vorming van een fiscale eenheid is dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit van tenminste 95% van de aandelen in de dochtervennootschappen.

Een fiscale eenheid is alleen mogelijk als de in de fiscale eenheid op te nemen vennootschappen feitelijk in Nederland zijn gevestigd en, wanneer van toepassing, de vennootschappen volgens de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting geacht worden in Nederland te zijn gevestigd. Een fiscale eenheid is onder voorwaarden ook mogelijk als een van de vennootschappen op grond van de nationale wet, de BRK of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting niet in Nederland is gevestigd, maar hier wel een vaste inrichting heeft.

 

Een naar Nederlands recht opgerichte BV was feitelijk gevestigd op Bonaire. Deze BV was de moedermaatschappij van een aantal in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen. Zij deed een verzoek om vorming van een fiscale eenheid met haar Nederlandse dochtermaatschappijen, dat door de Belastingdienst werd afgewezen. Voor een fiscale eenheid tussen moeder- en dochtermaatschappijen was vereist dat de moedermaatschappij in Nederland een onderneming dreef in de vorm van een vaste inrichting, waaraan de aandelen in de dochtervennootschap konden worden toegerekend.

Aan de voorwaarde van het drijven van een onderneming in Nederland voldeed de moedermaatschappij echter niet. De moedermaatschappij beriep zich op het bezit van onroerende zaken in Nederland, maar volgens de rechtbank is dat een fictieve vaste inrichting en wordt daarmee niet voldaan aan de eis dat er een materiële onderneming wordt gedreven. Dat betekende dat er geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kon worden gevormd.

Deel dit artikel: