Nieuws

Eindejaarstips ondernemers

27 november 2013

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve
Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen moet in beginsel belasting worden betaald over de behaalde boekwinst. Belastingheffing over de boekwinst kan worden uitgesteld door vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve wordt als eerste afschrijving afgeboekt op andere investeringen.
Zorg ervoor dat u deze reserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet u dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet u alsnog ineens belasting over de boekwinst betalen. Gedurende de termijn van drie jaren moet er een concreet herinvesteringsvoornemen bestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan de termijn van drie jaar worden verlengd, als er tenminste een begin van uitvoering aan het voornemen tot herinvestering is gegeven. U moet dat wel kunnen bewijzen!

Tip! Leg uw herinvesteringsvoornemen nog voor de jaarwisseling vast.

Optimaliseer uw kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben onder voorwaarden recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA. Om recht op aftrek te hebben moet het totale investeringsbedrag in 2013 meer dan € 2.300, maar minder dan € 306.931 bedragen. De aftrek bedraagt 28% van het investeringsbedrag en kent een maximum van € 15.470. Vanaf een investeringsbedrag van € 102.311 daalt de investeringsaftrek met 7,56% van het meerdere.

Let op: Voor samenwerkingsverbanden geldt het gezamenlijke investeringsbedrag als uitgangspunt voor de aftrek.

Tip! Optimaliseer uw recht op KIA door investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2014 of door voor 2014 geplande investeringen naar voren te halen naar 2013.

Per 1 januari 2014 kwalificeren zeer zuinige personenauto’s (14%-bijtelling) niet meer voor de KIA. Milieu-investeringsaftrek (MIA) is nog wel mogelijk in 2014 als het gaat om (semi-)elektrische auto’s. De vervroegde afschrijving voor milieu-investeringen kan per 1 januari 2014 niet meer worden toegepast op personenauto’s.

Tip! Het kan zinvol zijn om nog voor de jaarwisseling te investeren in een nieuwe, zeer zuinige personenauto om de KIA veilig te stellen.

Voorkom een desinvesteringsbijtelling
Wanneer u bedrijfsmiddelen vervreemdt moet u mogelijk de winst verhogen met een desinversteringsbijtelling. Dat is het geval als het gaat om bedrijfsmiddelen waarvoor u in het verleden KIA hebt gehad en u deze bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf vervreemdt.

Tip! Het kan zinvol zijn de verkoop van bedrijfsmiddelen uit te stellen tot na de jaarwisseling.

Deel dit artikel: