Nieuws

Doorwerken na opzegging arbeidsovereenkomst

12 oktober 2012

Opzegging van een arbeidsovereenkomst is een eenzijdige rechtshandeling. De opzegging werkt zodra zij degene bereikt tot wie zij is gericht. Intrekking van een gedane opzegging is mogelijk, maar werkt alleen wanneer de intrekking de geadresseerde uiterlijk gelijktijdig met de ingetrokken opzegging bereikt.

 

Een procedure voor Hof Leeuwarden ging over de vraag wat de status is van een arbeidsverhouding wanneer de werknemer, nadat hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd en de opzegging niet tijdig heeft ingetrokken, blijft werken voor de werkgever. De werknemer stelde zich op het standpunt dat hij zijn ontslagname heeft willen herroepen. Daarmee hoopte hij te bereiken dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou doorlopen alsof hij geen ontslag had genomen. De werknemer slaagde er niet in te bewijzen dat hij een verzoek aan de werkgever had gedaan van die strekking. De werkgever heeft de vrijheid om een dergelijk verzoek te weigeren. De werkgever had na rechtsgeldige opzegging door de werknemer tot tweemaal uitstel gegeven van de laatste werkdag, waarbij de arbeidsovereenkomst automatisch op de nader bepaalde datum zou aflopen. Volgens het hof was in onderling overleg de opzegtermijn verlengd. Een dergelijke verlenging zou aangemerkt kunnen worden als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door de rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had de werknemer afstand gedaan van de ontslagbescherming die daaruit voortvloeide. Dat hield in dat de opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigde op de overeengekomen datum.

 

Het hof merkte nog op dat het getuigde van goed werkgeverschap dat de werkgever de nadere afspraken had vastgelegd, zodat geen misverstand kon ontstaan over het feit dat de werknemer aan zijn opzegging werd gehouden. De werkgever en de werknemer hadden deze afspraken ondertekend.

Deel dit artikel: