Nieuws

Door overgang onderneming niet langer werkgever

12 oktober 2012

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen, zoals die op het tijdstip van overgang voor de werkgever voortvloeien uit de bestaande arbeidsovereenkomsten, van rechtswege over op de verkrijger. Dat betekent dat alle bij de onderneming werkzame personen in dienst blijven van de onderneming op de voor hen geldende voorwaarden. Alleen de persoon van de werkgever verandert door een overgang van een onderneming.

 

Een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst werd door de kantonrechter afgewezen omdat de onderneming was overgedragen. Het verzoek was ingediend door de werkgever die de onderneming had overgedragen. Door de overgang van de onderneming was de betrokken werknemer niet meer in dienst bij deze werkgever.

Deel dit artikel: