Nieuws

Definitie zzp’er

20 september 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden om te komen tot een eenduidige definitie van het begrip zelfstandige zonder personeel, de zogenaamde zzp’er. Het aantal zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk gestegen. De zzp’er bevindt zich op het snijvlak van ondernemerschap en werknemerschap. Veel zzp’ers bieden voornamelijk arbeid aan en vertonen qua werkzaamheden overeenkomsten met werknemers. Anders dan werknemers lopen zzp’ers echter ondernemersrisico. Zzp’ers onderscheiden zich van werknemers in de mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid bij het aangaan van een arbeidsrelatie en het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het begrip ondernemerschap is lastig te definiëren, omdat de vormgeving van ondernemingen zeer divers is. Wat een ondernemer is, is in de wetgeving daarom slechts in algemene termen gedefinieerd. Nadere invulling van het begrip vindt plaats in de jurisprudentie. Om tegemoet te komen aan de vraag naar duidelijkheid is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in het leven geroepen. De VAR geeft een beoordeling vooraf over het door de opdrachtnemer aan de Belastingdienst gepresenteerde feitencomplex. Controle achteraf door de Belastingdienst vindt slechts beperkt plaats.

Het kabinet is van mening dat een wettelijke definitie van het begrip ondernemer en van de zzp’er niet goed mogelijk is. De feitelijke vormgeving van de arbeidsrelatie in de praktijk is de maatstaf om te toetsen of sprake is van werknemerschap of van ondernemerschap.
Ter verbetering en verduidelijking van de beoordeling van een arbeidsrelatie is een webmodule ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om op elk gewenst moment de feiten en omstandigheden van de arbeidsrelatie te beoordelen. Het kabinet wil de webmodule onderbrengen bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving in het handelsregister en invulling van de webmodule vindt dan plaats bij één loket. De webmodule moet in de loop van 2013 beschikbaar zijn en kan dan de VAR vervangen. Daarna wordt de webmodule verder ontwikkeld voor toepassing bij andere wetgeving dan belastingen en sociale zekerheid.

Deel dit artikel: