Nieuws

Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen

24 april 2014

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Een van deze vrijstellingen is de cultuurgrondvrijstelling. De cultuurgrondvrijstelling heeft betrekking op binnen de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond inclusief de ondergrond van glasopstanden.

Naar het oordeel van Hof Den Haag valt ook grond onder andere opstallen dan glasopstanden onder de cultuurgrondvrijstelling. Dat valt af te leiden uit de wetsgeschiedenis. De strekking van de cultuurgrondvrijstelling is dat de grond bedrijfsmatig ten behoeve van de landbouw wordt geëxploiteerd, waardoor verkrijgingen voor privédoeleinden en bedrijfsmatige verkrijgingen voor niet-landbouwdoeleinden zijn uitgesloten.

Deel dit artikel: