Nieuws

Correctie te hoge vergoeding bijdrage Zvw

17 augustus 2012

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 moeten verzekeringsplichtigen een inkomensafhankelijke bijdrage betalen die wordt ingehouden op het loon. De werkgever vergoedt deze bijdrage aan zijn werknemers. De inkomensafhankelijke bijdrage kent een maximumbedrag aan inkomen waarover deze wordt berekend. Wanneer in een jaar teveel inkomensafhankelijk bijdrage is ingehouden, wordt het teveel aan de werkgever teruggegeven omdat hij in een dergelijke situatie een te hoge vergoeding zal hebben gegeven. De Zorgverzekeringswet kent niet de mogelijkheid om, wanneer er meerdere werkgevers zijn van wie loon wordt genoten, in het jaar zelf rekening te houden met de teruggave van teveel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.

Aan een werknemer die in 2007 vier dienstbetrekkingen had, was in totaal € 1.027 teveel aan bijdrage Zvw vergoed. De Belastingdienst betaalde het teveel terug aan de werkgevers na afloop van het jaar 2007. Twee van de werkgevers hebben de teruggave verrekend en als negatief loon voor de werknemer in aanmerking genomen. Een andere werkgever verrekende de teruggave niet met de werknemer. De vierde werkgever verrekende de teruggave in de vorm van een declaratie aan de werknemer.
Naar het oordeel van Hof Leeuwarden kon met de verrekeningen van het teveel aan inkomensafhankelijke bijdrage geen rekening gehouden worden bij de vaststelling van de aanslag over 2007. Omdat de verrekening pas kan plaatsvinden na afloop van het kalenderjaar en na kennisgeving van de Belastingdienst, kan de terugbetaling van de ten onrechte ontvangen vergoeding ook pas na afloop van dat jaar als negatief loon worden verwerkt.

Deel dit artikel: