Nieuws

Correctie privégebruik auto

12 november 2012

Het privégebruik door een ondernemer zelf en door zijn werknemers van een auto van de zaak geldt, als de auto kosteloos in gebruik wordt gegeven, als een fictieve dienst. In verband met dat privégebruik moet een aan het einde van het jaar een correctie worden aangebracht op de aftrek van voorbelasting die betrekking heeft op de auto.
Deze correctie wordt in beginsel bepaald aan de hand van het werkelijke privégebruik. Het is ook mogelijk een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) van de auto als correctie te hanteren. Is de auto aangeschaft zonder btw of is de auto afgeschreven, dan geldt een lager forfait van 1,5%.

Wanneer een auto niet kosteloos maar tegen een lagere waarde dan de normale waarde in gebruik wordt gegeven, wordt de grondslag voor de btw-heffing gecorrigeerd door deze te verhogen naar de normale waarde. Ook dan mag in plaats van btw-heffing over de normale waarde het forfait van 2,7% van de catalogusprijs (incl. btw en BPM) toegepast worden.

Deel dit artikel: