Nieuws

Concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

31 augustus 2012

In een procedure in kort geding verzocht een werkgever om veroordeling van een voormalige werknemer tot betaling van een voorschot op de boete wegens overtreding van zijn non-concurrentiebeding. De kantonrechter wees de vordering van de werkgever af omdat niet zou zijn voldaan aan het vereiste dat een non-concurrentiebeding schriftelijk is vastgelegd.

Tussen werkgever en werknemer was aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Die arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst werd verlengd en omgezet van bepaalde naar onbepaalde tijd, zonder dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk werd overeengekomen. Volgens de werkgever ging het niet om een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar om een mondelinge afspraak om de bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maar overigens op dezelfde voorwaarden voort te zetten.

 

In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem dat de omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen wezenlijke verandering van de arbeidsverhouding is. Dat betekent dat een overeengekomen non-concurrentiebeding niet opnieuw schriftelijk hoeft te worden vastgelegd. Het hof wees vervolgens de eis van de werkgever tot betaling van een voorschot af, omdat de overtreding van het non-concurrentiebeding niet was bewezen.

Deel dit artikel: