Nieuws

Conceptbesluit gegevensverstrekking leningen

29 november 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het UBIB 2001 schrijft onder meer voor welke inlichtingen en gegevens bepaalde administratieplichtigen moeten aanleveren aan de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2013 komen daar gegevens bij vanwege de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning. In aanvulling op de gegevens die nu al voor schulden moeten worden aangeleverd (de hoogte van de schuld aan het einde van het kalenderjaar en de rente die in dat jaar is betaald) moeten voor de eigenwoningschuld de volgende gegevens worden verstrekt:

  • de ingangsdatum van de overeenkomst van geldlening,
  • het startbedrag van de schuld,
  • de resterende maximale looptijd in maanden, en
  • de maandelijkse rentevoet die geldt op 31 december van het kalenderjaar.

Deze gegevens zijn van belang om het aflossingsschema te kunnen vaststellen en te kunnen controleren.

Voor eigenwoningschulden die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarvoor geen aflossingsverplichting geldt en voor schulden in box 3 hoeven de aanvullende gegevens niet te worden verstrekt en blijft de huidige bepaling gelden.

Deel dit artikel: