Nieuws

Cofinanciering voor investering in opkomende markten

19 juli 2012

Met ingang van 15 juli 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een cofinancieringsfaciliteit voor Nederlandse mkb-bedrijven die willen investeren in opkomende markten als China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika. De faciliteit is in het leven geroepen vanwege de problemen bij het verkrijgen van een reguliere financiering. Banken zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van financieringen voor investeringen in opkomende markten en lokale financiers hebben vaak te weinig inzicht in Nederlandse bedrijven waardoor geen financiering wordt verstrekt.

Het ministerie van EL&I verstrekt een lening van 35% van het totale financieringsbedrag, met een maximum van € 875.000. Voor deze lening hoeft geen zekerheid te worden verstrekt. Het restant van de financiering moet van externe professionele financiers komen. De ondernemer moet de lening gebruiken voor investeringen of expansie van eigen activiteiten. Voor de periode van 2012 tot en met 2015 is in totaal € 23 miljoen beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL.

Deel dit artikel: