Nieuws

Cassatieberoep uitspraak proceskostenvergoeding ingetrokken

17 augustus 2012

De staatssecretaris heeft het tegen een uitspraak van Hof Den Haag ingestelde cassatieberoep ingetrokken. De uitspraak heeft betrekking op de kostenvergoeding in de bezwaarfase. Hof Den Haag was van oordeel dat de inspecteur onzorgvuldig had gehandeld bij het opleggen van een voorlopige aanslag door deze te baseren op de winst van het voorafgaande jaar waarin een bijzondere bate was genoten. De Hoge Raad heeft in een aantal vergelijkbare zaken beslist dat de inspecteur onrechtmatig had gehandeld.
De staatssecretaris vindt niet van belang dat er een bijzondere bate is opgenomen in de aangifte, maar wel of de bijzondere bate eenmalig is. Zonder toelichting in de aangifte kan het incidentele karakter van een bijzondere bate alleen na grondig onderzoek worden vastgesteld. Hoewel de staatssecretaris meent dat een andersluidend oordeel van het hof meer voor de hand had gelegen, twijfelt hij aan de haalbaarheid van beroep in cassatie.

Deel dit artikel: