Nieuws

Cassatie tegen uitspraken Centrale Raad van Beroep

18 juli 2012

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter in zaken betreffende de sociale verzekeringswetgeving. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over besluiten op grond van de sociale verzekeringswetgeving kan alleen beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad wegens schending of verkeerde toepassing van de regels over het begrip verzekerde en van de regeling over het begrip loon. Andere klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

Deel dit artikel: