Nieuws

Buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen

20 september 2012

In het buitenland gevestigde lichamen zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als zij werkzaamheden verrichten als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam. Het begrip bestuurder wordt daarbij formeel uitgelegd. In toenemende mate worden door in België gevestigde vennootschappen managementdiensten verricht voor in Nederland gevestigde vennootschappen zonder dat sprake is van formeel bestuurderschap. Daarom wordt voorgesteld om de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht uit te breiden tot materiële bestuurdersbeloningen.

Onder de werking van belastingverdragen heeft deze uitbreiding alleen effect als de heffingsbevoegdheid over vergoedingen voor materiële bestuurswerkzaamheden is toegewezen aan de staat waarin de afnemer van de werkzaamheden is gevestigd. Het belastingverdrag met België bevat een ruime specifieke bestuurdersbepaling.

Deel dit artikel: