Nieuws

Btw-correctie privégebruik auto tot 1 juli 2011

6 december 2012

Volgens de Nederlandse regelgeving op het gebied van de omzetbelasting kan een ondernemer de voorbelasting op een auto die hij zowel zakelijk als privé gebruikt volledig in aftrek brengen. Voor het privégebruik van de auto moest de ondernemer tot 1 juli 2011 jaarlijks 12% van de bijtelling privégebruik in de inkomstenbelasting aan omzetbelasting afdragen. Vanaf 1 juli 2011 is het werkelijke privégebruik bepalend voor de correctie op de aftrek voorbelasting, tenzij de ondernemer kiest voor een forfaitair bepaalde correctie.

 

Het Hof van Justitie EU heeft ter beantwoording van prejudiciële vragen geoordeeld dat de berekening van omzetbelasting over het privégebruik rekening moet houden met de omvang van dat gebruik. Vervolgens heeft de Hoge Raad vastgesteld dat de forfaitaire berekeningsmethode zoals die was opgenomen in de Uitvoeringsbeschikking niet aan deze eis voldeed. De Hoge Raad heeft de zaak teruggewezen naar de rechtbank voor een onderzoek naar de werkelijke uitgaven voor het privégebruik. Dat moet uitwijzen of de belanghebbende meer omzetbelasting heeft voldaan dan overeenstemt met de Zesde richtlijn.

Deel dit artikel: