Nieuws

Boekwinst en herinvestering

12 november 2012

Belastingheffing over de boekwinst op een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. Ondernemers die een herinvesteringsreserve hebben gevormd, moeten ervoor zorgen dat zij deze reserve tijdig benutten voor nieuwe investeringen. Doen zij dat niet uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van de verkoop, dan moet er alsnog ineens belasting over de boekwinst betaald worden. Gedurende de termijn van drie jaren moet er een concreet herinvesteringsvoornemen bestaan.

Onder bijzondere omstandigheden kan de termijn van drie jaar worden verlengd, als er tenminste een begin van uitvoering aan het herinvesteringsvoornemen is gegeven.

 

Tip! Leg uw herinvesteringsvoornemen nog voor de jaarwisseling vast!

Deel dit artikel: