Nieuws

Beperking hypotheekrenteaftrek

12 november 2012

Er is een wetsvoorstel in behandeling op grond waarvan met ingang van 1 januari 2013 de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe leningen verder wordt ingeperkt. Volgens het wetsvoorstel moeten leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annu├»tair worden afgelost om recht op aftrek van hypotheekrente te hebben.

Let op: het oversluiten van een bestaande lening bij een verhuizing na 1 januari 2013 heeft niet tot gevolg dat aftrek van rente wordt beperkt; de oude regeling blijft van kracht.

Tip! Wilt u niet geconfronteerd worden met deze beperking van de hypotheekrenteaftrek, sluit dan voor 1 januari 2013 een nieuwe (aanvullende) lening voor de verbouwing of het onderhoud van uw woning.

Aflossingsvrije hypotheken worden vaak gecombineerd met een belastingvrije spaarmogelijkheid in de vorm van een kapitaalverzekering, spaar- of beleggingsrekening eigen woning. De waarde daarvan is niet belast in box 3 en de rente in de uitkering is onder voorwaarden vrijgesteld in box 1. De vrijstelling vervalt voor na 31 december 2012 afgesloten producten.

Tip! Als u de huidige vrijstellingen nog niet (volledig) benut, overweeg dan om belastingvrij te sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld door voor 1 januari 2013 een kapitaalverzekering, spaar- of beleggingsrekening eigen woning af te sluiten.

Voor alle hypotheken, dus ook voor bestaande, gaat volgens het Regeerakkoord met ingang van 2014 een beperking van de aftrek gelden voor zover deze in de hoogste tariefschijf valt. Het aftrektarief wordt met 0,5% per jaar teruggebracht van 52% naar 38%.

Deel dit artikel: