Nieuws

Bepaling opzegtermijn werkgever

15 mei 2013

De normale termijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst door een werknemer is een maand. Het is mogelijk om een langere opzegtermijn overeen te komen. De opzegtermijn voor een werknemer mag niet langer zijn dan zes maanden. Wanneer de opzegtermijn voor de werknemer langer is dan één maand, geldt voor de werkgever een opzegtermijn die het dubbele is van die voor de werknemer. Volgens Hof Den Haag betekent deze laatste bepaling niet dat wanneer volgens de arbeidsovereenkomst voor beide partijen een opzegtermijn van drie maanden geldt, dat de opzegtermijn voor de werkgever dan zes maanden bedraagt. Het gevolg van het overeenkomen van een langere, voor beide partijen gelijke, opzegtermijn, is volgens het hof niet meer dan dat de werknemer een beroep kan doen op de vernietigbaarheid van de voor hem geldende opzegtermijn. Een beroep op de vernietigbaarheid leidt er niet toe dat de opzegtermijn voor de werkgever wordt verlengd. De verlengde opzegtermijn is ook niet nietig, zodat niet automatisch de wettelijke regeling voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Het hof kwam tot zijn uitspraak in een procedure over de opzegging van een arbeidsovereenkomst door een detacheringsbureau. In de arbeidsovereenkomst stond dat het dienstverband zou worden beëindigd als de opdracht van het bedrijf waar de werknemer te werk was gesteld zou eindigen. Omdat voor deze opdracht een opzegtermijn gold van drie maanden, was in de arbeidsovereenkomst ook een opzegtermijn van drie maanden opgenomen. Omdat een opdracht was ingetrokken, vroeg de werkgever aan het UWV om een ontslagvergunning. Na het verlenen van de ontslagvergunning werd het dienstverband opgezegd met een opzegtermijn van een maand. De werknemer maakte bezwaar tegen de opzegging en vorderde schadevergoeding. In de procedure ging het met name om de vraag hoe lang de opzegtermijn was die de werkgever in acht moest nemen. Volgens het hof bedroeg de opzegtermijn in dit geval in beginsel de overeengekomen drie maanden. Bij opzegging met een vergunning van het UWV geldt volgens de wet een korting van één maand. In dit geval had de werkgever dus een opzegtermijn van twee maanden. De werknemer had daarom recht op schadevergoeding ter grootte van een bruto maandsalaris plus vakantietoeslag.

Deel dit artikel: