Nieuws

Belastingplan 2013 door Tweede Kamer

22 november 2012

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 aangenomen na daarin twee wijzigingen te hebben aangebracht.

Ten eerste wordt aan de in het Belastingplan voorgestelde werkbonus een zogenaamde horizonbepaling verbonden. De werkbonus vervalt daardoor zonder nadere regeling per 1 januari 2020.

Ten tweede vervalt het bestaande overgangsrecht van de per 1 januari 2012 afgeschafte levensloopregeling per 1 januari 2022.
Werknemers die op 31 december 2011 een tegoed op hun levenslooprekening hadden van € 3.000 of hoger kunnen tot en met 31 december 2021 zonder bestedingsverplichting over hun aanspraken beschikken. Deze werknemers kunnen volgens het bestaande overgangsrecht blijven sparen in de levensloopregeling, maar vanaf 1 januari 2012 bouwen zij geen levensloopverlofkorting meer op. Met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting wordt bij de belastingheffing over de opgenomen bedragen rekening gehouden. Werknemers die in 2013 het gehele tegoed opnemen, hoeven slechts over 80% van de waarde in het economische verkeer van de aanspraak op 31 december 2011 belasting te betalen. Het na 31 december 2011 opgebouwde tegoed wordt bij opname volledig belast. Deze bepaling geldt ook voor werknemers van wie het tegoed op 31 december 2011 lager was dan € 3.000.

Deel dit artikel: