Nieuws

Beëindiging met wederzijds goedvinden

10 oktober 2013

Een van de manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen is met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen dan overeen dat de arbeidsovereenkomst op een zeker moment eindigt.

Een werknemer deelde de werkgever op 29 mei 2012 mee dat hij per 31 mei 2012 de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen. De werkgever stemde daarmee in en hield de werknemer niet aan de voor hem geldende opzegtermijn. Door de opzegging en de instemming kwam op 31 mei 2012 met wederzijds goedvinden een einde aan de arbeidsovereenkomst. De werkgever is niet verplicht om een werknemer aan een opzegtermijn te houden.
De werknemer kwam terug op de opzegging en wilde alsnog rekening houden met een opzegtermijn van een maand. De arbeidsovereenkomst was echter al geëindigd. De eerdere opzegging kon alleen herroepen worden met goedkeuring van de werkgever. De werkgever hoefde daar niet aan mee te werken en had dat niet gedaan.

Deel dit artikel: