Nieuws

Assurantiebelasting gaat al op 1 januari 2013 omhoog

8 november 2012

Ter financiering van het niet doorgaan van de belastingheffing over vergoedingen voor woon-werkverkeer is in het zogenaamde deelakkoord een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21% opgenomen. Aanvankelijk zou die ingaan per 1 maart 2013, maar in het regeerakkoord is de ingangsdatum opgeschoven naar 1 april. Bij eerdere tariefsverhogingen gold steeds 1 maart als ingangsdatum om verzekeraars de tijd te geven hun administratieve systemen aan te passen. De tariefsverhoging gold dan voor verzekeringen waarvan het nieuwe verzekeringsjaar op of na 1 maart van het jaar van tariefsverhoging inging. Door de grote tariefsverhoging is de regering bang dat massaal zal worden geprobeerd de belastingverhoging voor het komende jaar te vermijden door de verzekering eerder te laten ingaan dan 1 april 2013. Dergelijke anticipatie-effecten kunnen voorkomen worden met een tijdvakbenadering. Het tarief van 21% geldt dan voor de premie die betrekking heeft op de periode vanaf de ingangsdatum van de verhoging, ongeacht het tijdstip van betaling. Het regeerakkoord gaat uit van de tijdvakbenadering.

In overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft de staatssecretaris van FinanciĆ«n besloten om hetzelfde overgangsrecht als bij vorige tariefsverhogingen toe te passen. Dat betekent geen tijdvakbenadering, maar toepassing van het nieuwe tarief op verzekeringen die ingaan op of na de datum van de tariefaanpassing. Om ongewenste anticipatie-effecten zoveel mogelijk te beperken geldt het nieuwe tarief met ingang van 1 januari 2013.
Indien nodig kan via een koninklijk besluit worden geregeld dat het tarief van 21% ook van toepassing is op premies vanaf 1 oktober 2012.

Deel dit artikel: