Nieuws

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

13 november 2013

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en zonder mogelijkheid voor tussentijdse opzegging laat zich niet gemakkelijk beëindigen. Alleen ernstige redenen of wederzijds goedvinden kunnen aanleiding vormen voor voortijdige beëindiging van een dergelijke arbeidsovereenkomst. Bij ontbreken daarvan duurt de arbeidsovereenkomst voort gedurende de afgesproken periode.

Korte tijd nadat een arbeidsovereenkomst met een duur van drie maanden was verlengd voor een periode van zes maanden, wilde de werkgever deze tussentijds beëindigen. De aanleiding daarvoor was het veelvuldige en langdurig ziekteverzuim van de werkneemster. De werkneemster accepteerde het voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet. De werkgever diende daarop een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst, maar verplichtte de werkgever om het salaris gedurende de resterende periode door te betalen. Volgens de kantonrechter was er door het optreden van de werkgever een onwerkbare situatie ontstaan. De werkgever kon zijn verwijten over het ziekteverzuim van de werkneemster niet hard maken en had, ondanks eerder ziekteverzuim de arbeidsovereenkomst met zes maanden verlengd. Ook de wijze waarop de werkgever zich had opgesteld naar de werkneemster na haar weigering om zijn voorstel te accepteren, speelde een rol.

Deel dit artikel: