Nieuws

Alsnog kiezen voor verruimde achterwaartse verliesverrekening?

12 november 2012

In verband met de kredietcrisis gold voor de jaren 2009 tot en met 2011 voor BV’s en NV’s de mogelijkheid om een verlies van deze jaren drie jaar terug te wentelen in plaats van een jaar. Daar stond tegenover dat de voorwaartse verrekening van verliezen uit die jaren werd beperkt tot zes jaar. In een aantal gevallen is abusievelijk niet in de aangifte gevraagd om toepassing van deze regeling. Is dat het geval, dan kan onder voorwaarden alsnog gekozen worden voor toepassing van deze verruimde carry-backmogelijkheid.

Deel dit artikel: