Nieuws

Afwaardering aandelen wegens vervreemdingsverbod

17 augustus 2012

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij niet in cassatie gaat tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de waardebepaling van aan werknemers toegekende aandelen. Het hof bepaalde de afwaardering van de aandelen als gevolg van het opgelegde vervreemdingsverbod op 10% voor 2 jaar. Het hof heeft de afwaardering in goede justitie vastgesteld omdat geen van beide partijen in staat was om de mate van afwaardering overtuigend te kwantificeren. Omdat een bepaling van de afwaardering in goede justitie zich slechts in beperkte mate leent voor motivering verwacht de staatssecretaris van het instellen van beroep in cassatie geen succes. Bijkomend aspect is de voortdurende onzekerheid voor de uitvoeringspraktijk. De staatssecretaris heeft de Belastingdienst gevraagd de bestaande bewijsregel zodanig aan te passen dat deze aansluit bij het oordeel van het hof en de argumenten van partijen.

Deel dit artikel: