Nieuws

Adreswijziging op juiste wijze kenbaar gemaakt?

18 juli 2012

Tegen aanslagen en beschikkingen kan bezwaar gemaakt worden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken na de dagtekening van de aanslag of beschikking. De bezwaartermijn gaat echter niet eerder lopen dan op het moment waarop de aanslag of beschikking bekend is gemaakt.

 

In verband met zijn emigratie naar Zwitserland verwerkte een belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting 2004 een te conserveren inkomen uit aanmerkelijk belang. In 2007 verhuisde de belastingplichtige binnen Zwitserland. De nieuwe adresgegevens verwerkte de belastingplichtige in zijn aangifte over 2006, die hij op 12 juli 2007 indiende. Het aangiftebiljet over 2006 was in februari 2007 naar het oude adres gestuurd. De conserverende aanslag over het jaar 2004 met dagtekening 7 december 2007 werd naar het oude adres gestuurd, maar door de Belastingdienst retour ontvangen wegens onjuiste adressering. Eind september 2008 werd het aanslagbiljet nogmaals verstuurd, ditmaal naar het juiste adres. Het op 30 oktober 2008 gemaakte bezwaar tegen de aanslag werd niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.

 

In de procedure die volgde ging Hof den Haag niet in op de klacht dat de inspecteur de eerdere verzending van het aanslagbiljet in december 2007 niet aannemelijk had gemaakt. Verder was het hof van oordeel dat het de Belastingdienst niet kon worden verweten dat het aanslagbiljet naar het oude adres was verstuurd. Naar het oordeel van het hof was het bezwaar wegens termijnoverschrijding terecht niet ontvankelijk verklaard.

Volgens de Hoge Raad kan de Belastingdienst belastingplichtigen niet voorschrijven hoe zij wijzigingen in adresgegevens moeten melden. Dat betekent dat de Belastingdienst rekening moet houden met wijzigingen van gegevens die een belastingplichtige op andere wijze voldoende duidelijk heeft meegedeeld. De Belastingdienst hoeft echter geen rekening te houden met gewijzigde adresgegevens die op formulieren worden ingevuld als uit het formulier blijkt dat dergelijke gegevens niet kunnen worden verwerkt. In dit geval had de Belastingdienst dus rekening moeten houden met de doorgegeven adreswijziging. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd en de zaak verwezen naar Hof Amsterdam.

Deel dit artikel: