Nieuws

Acupunctuur valt onder vrijstelling medische prestaties

24 september 2015

Volgens Hof Den Bosch vallen acupunctuurbehandelingen onder de vrijstelling van omzetbelasting voor medische prestaties. Het hof kwam tot zijn oordeel door de bepaling in de Wet OB 1968 richtlijnconform uit te leggen.

Het Hof van Justitie EU heeft in zijn rechtspraak gezegd dat de vrijstelling alleen geldt voor diensten die worden verleend door personen met de vereiste beroepskwalificaties. Wel moet het beginsel van fiscale neutraliteit in acht worden genomen wanneer de wetgever een beroep of een specifieke werkzaamheid op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens wil uitsluiten van de vrijstelling. De door Hof Den Bosch behandelde casus had betrekking op een arts, die naast de reguliere geneeskunde ook acupunctuurbehandelingen toepaste bij de behandeling van zijn patiƫnten.
Het hof was van oordeel dat het kwaliteitsniveau van de acupunctuurbehandelingen werd bepaald door de hoedanigheid van arts. Volgens het hof was voldoende gewaarborgd dat de acupunctuurbehandelingen van gelijk niveau waren als andere door artsen verleende diensten.

Deel dit artikel: