Nieuws

Aanvullend servicecertificaat

17 augustus 2012

Een winkelier in elektrische apparaten en elektronica bood zijn klanten de mogelijkheid bij aanschaf van een nieuw product ook een servicecertificaat aan te schaffen. De winkelier verplichtte zich dan om een product gedurende een zekere periode zonder verdere kosten te repareren of, als herstel niet mogelijk was, een soortgelijk product tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Dit alles ongeacht of de fabrieksgarantie van toepassing was. De vraag was of de verkoop van een servicecertificaat gelijk gesteld moest worden met verzekeren. Dat is een vrijgestelde prestatie voor de omzetbelasting. Naar het oordeel van de rechtbank Breda was sprake van het verlenen van extra service tegen betaling. Dat is een prestatie die afwijkt van verzekeren. Volgens de rechtbank was de verkoop van servicecertificaten niet vrijgesteld van omzetbelasting.

Hof Den Bosch oordeelde in hoger beroep dat de aanschaf van een servicecertificaat voor de klanten geen doel op zich was, maar een middel om de levering van een apparaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De levering van een apparaat en het bieden van extra garantie vormden volgens het hof één ondeelbare economische prestatie. Dat oordeel is volgens de Hoge Raad niet juist. Wanneer een ondernemer tegelijk jegens één afnemer verschillende prestaties tegen afzonderlijke vergoedingen verricht, moet elke prestatie voor de heffing van omzetbelasting in beginsel zelfstandig worden beschouwd. In dit geval konden klanten bij de aankoop van een apparaat besluiten al dan niet een servicecertificaat af te nemen. De levering van een apparaat vormt zonder meer een zelfstandige prestatie. Daarom was geen sprake van één ondeelbare economische prestatie. Wel vormde de levering van het apparaat steeds de hoofdprestatie en de aanschaf van het servicecontract een nevenprestatie. Voor de heffing van omzetbelasting deelt de nevenprestatie het lot van de hoofdprestatie. Voor de servicecertificaten betekende dit dat de verkoop belast was met omzetbelasting.

Deel dit artikel: