Nieuws

Aanpassing eigenwoningregeling

20 september 2012

Hoewel de hypotheekrenteaftrek vaak als onaantastbaar wordt aangemerkt, is deze in de loop der jaren al meerdere keren ingeperkt. Zo geldt de aftrek sinds een aantal jaren niet meer voor een tweede woning, is de aftrekperiode gemaximeerd op 30 jaar en beperkt de bijleenregeling bij aanschaf van een andere woning de ongebreidelde aftrek van hypotheekrente. Verder geldt voor dure woningen een hoger eigenwoningforfait. In het Lenteakkoord is een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek opgenomen. Deze beperking is opgenomen in het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning. Volgens dat wetsvoorstel moeten nieuwe leningen in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om recht op aftrek van hypotheekrente te hebben. De bedoeling is het aantal aflossingsvrije leningen terug te brengen en het vertrouwen op de woningmarkt te herstellen.

Concreet houdt het wetsvoorstel de volgende zaken in:

1. Aanpassing van het begrip eigenwoningschuld voor nieuwe leningen.

2. Afschaffing van de vrijstelling voor op of na 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen (KEW), spaar- en beleggingsrekeningen eigen woning (resp. SEW en BEW).

3. Overgangsrecht voor bestaande leningen.

 

Let op: het oversluiten van een op 31 december 2012 bestaande lening bij een verhuizing leidt er niet toe dat het overgangsrecht niet meer van toepassing is.

 

Let op: een bestaande KEW mag na 31 december 2012 worden omgezet in een andere in box 1 vrijgestelde KEW, BEW of SEW, zolang het verzekerde kapitaal of de contractueel over te maken bedragen niet worden verhoogd.

Deel dit artikel: