Nieuws

Aanpassen aangifte IB wordt eenvoudiger

6 september 2012

De staatssecretaris van Financiën bereidt een wijziging van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen voor. Door deze wijziging wordt het eenvoudiger om een ingediende aangifte Inkomstenbelasting te wijzigen. Het is de bedoeling dat er na het indienen van de aangifte niet langer een voorlopige aanslag wordt opgelegd. In plaats daarvan komt er één aanslag, die tot anderhalf jaar na de aangifte kan worden aangepast door aanvullingen van de belastingplichtige. Deze aanvullingen of kleine wijzigingen worden niet meer als bezwaarschrift tegen de aanslag behandeld. De aanslag volgt binnen drie maanden na het indienen van de aangifte.
Tegelijkertijd wordt de navorderingstermijn verlengd van 5 naar 12 jaar.

Deel dit artikel: