Nieuws

Aan- en verkooptransactie door ondernemer belast

4 september 2013

Voordelen die iemand behaalt met aan- en verkoop van vermogensbestanddelen in de privésfeer zijn onbelast. Valt een dergelijk voordeel echter in de sfeer van de onderneming, dan is het belast in box 1. Transacties die een ondernemer verricht liggen niet snel in de privésfeer als er een verband is met de onderneming. Dat bleek onlangs in een procedure over de aan- en verkoop van het huurrecht van een benzinestation. Het huurrecht werd op een veiling gekocht door de exploitant van een aantal benzinestations voor een bedrag van € 180.000. De exploitant droeg het huurrecht over aan een door hem opgerichte holding-BV. De holding droeg het huurrecht over aan een dochter-BV. Vrijwel direct daarna verkocht de hodling de aandelen in de dochter-BV aan een derde voor € 1.980.000.

De Belastingdienst meende dat het behaalde voordeel van € 1.800.000 bij de exploitant belast was als winst uit onderneming, omdat de exploitant had gehandeld in het kader van zijn onderneming. De rechtbank deelde deze opvatting. Anders dan de exploitant meende was het huurrecht bij de aankoop geen onderdeel van zijn privévermogen geworden.

Deel dit artikel: