Team

Nieuws

Nieuwe coronamaatregelen: aanpassing Tozo

25 januari 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuningsmaatregel

Nieuws

Aanpassing NOW

25 januari 2021

De Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is een tegemoetkoming in de loonkosten van

Nieuws

Auto als verplicht privévermogen

21 januari 2021

Ondernemers hebben in beginsel de keuze om zaken die zij voor hun onderneming gebruiken tot het

Nieuws

Aanhorigheden bij woning

21 januari 2021

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd.

Nieuws

Leaseauto was arbeidsvoorwaarde

21 januari 2021

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is

Nieuws

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

21 januari 2021

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens

Nieuws

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari 2021

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en

Nieuws

Verlenging afspraken grensarbeiders

14 januari 2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over

Nieuws

Pilot webmodule DBA gestart

14 januari 2021

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan.

Nieuws

Wijzigingen loonbelasting 2021

7 januari 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik