Team

Nieuws

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15 oktober 2020

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht.

Nieuws

Bedragen NHG 2021 bekend

15 oktober 2020

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale

Nieuws

Uitwerking NOW-3

8 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een nadere

Nieuws

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

8 oktober 2020

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting

Nieuws

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

8 oktober 2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel

Nieuws

Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets

8 oktober 2020

Het besluit, waarin de verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Nieuws

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente

8 oktober 2020

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit belasting- en invorderingsrente gewijzigd. Ten

Nieuws

Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden

8 oktober 2020

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers voor betalingsproblemen door de coronacrisis drie maanden

Nieuws

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

1 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel

Nieuws

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

1 oktober 2020

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de