Team

Nieuws

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17 september 2020

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen

Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17 september 2020

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is

Nieuws

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17 september 2020

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht

Nieuws

Belastingplan 2021: een overzicht

17 september 2020

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021

Nieuws

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

10 september 2020

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen

Nieuws

Beslag OM op banktegoeden

10 september 2020

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen

Nieuws

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

10 september 2020

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal

Nieuws

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

3 september 2020

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor

Nieuws

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

3 september 2020

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Nieuws

Besluit functionele valuta aangepast

3 september 2020

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor