Team

Nieuws

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14 mei 2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de

Nieuws

Garantieregeling kleine ondernemers

14 mei 2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe

Nieuws

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14 mei 2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet

Nieuws

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

7 mei 2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing

Nieuws

Steunmaatregelen sportverenigingen

7 mei 2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de

Nieuws

Aanpassingen in regeling NOW

7 mei 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van

Nieuws

Minimumlonen per 1 juli 2020

7 mei 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon

Nieuws

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

7 mei 2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek