Team

Nieuws

Maatregelen in verband met coronavirus

16 maart 2020

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het

Nieuws

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12 maart 2020

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken

Nieuws

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

12 maart 2020

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een

Nieuws

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12 maart 2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een

Nieuws

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een

Nieuws

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

5 maart 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van

Nieuws

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

5 maart 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de

Nieuws

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

5 maart 2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire

Nieuws

Box 3-heffing 2015

5 maart 2020

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht