Team

Nieuws

Maatregelen vennootschapsbelasting

19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van €

Nieuws

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19 september 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel

Nieuws

Parkeerbelasting te laat betaald

12 september 2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige

Nieuws

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12 september 2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling

Nieuws

Aanpassing box 3

12 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3

Nieuws

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

5 september 2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De

Nieuws

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

5 september 2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en

Nieuws

Daling verkoop auto’s, bpm-opbrengst licht omhoog

5 september 2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer

Nieuws

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

5 september 2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden